Press Esc to close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
KONKURS EFS
 
Spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015-11-19 | Drukuj
  Szanowni Państwo,
18 listopada 2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni wyższych wskazali możliwości współpracy w ramach projektu ze szkołami zawodowymi z województwa lubuskiego, m.in. poprzez organizowanie kursów przygotowawczych na studia, zajęć laboratoryjnych, kół i obozów naukowych, a także studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 
Uruchomienie rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe w RUR
2015-11-09 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.
Spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020
2015-11-06 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
5 listopada 2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020  w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkół Zawodowych, Organów Prowadzących Kształcenie Zawodowe, przedstawiciele lokalnego i regionalnego rynku pracy, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kuratorium Oświaty . Podczas spotkania omówiono tworzenie, rozwój i zasadność ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w danym powiecie. Ustalono termin kolejnego spotkania na 3 grudnia 2015 roku.

W załączeniu prezentacja pana Grzegorza Konigsberga nt. CKZiU

Prezentacja

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Beata Burzyńska-Kiejda
Spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015-11-02 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Łukasz Cyruk | Drukuj
 
Szanowni Państwo,
30 października 2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Podczas spotkania omówiono między innymi formy współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, zadania i role przedsiębiorców oraz szkół wyższych. Ustalono termin kolejnego spotkania na 18 listopada 2015 roku.
 
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Aneta Radziwanowska-Gąsior
Podział środków na poszczególne jednostki pomocy społecznej w Województwie Lubuskim
2015-10-21 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Szanowni Państwo

Instytucja Zarządzająca przedstawia podział środków na poszczególne jednostki pomocy społecznej w Województwie Lubuskim (ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie). Przedstawione dane obliczone zostały przy założeniu spełnienia wszystkich kryteriów fakultatywnych przez wszystkie jednostki w województwie. Ostateczny podział środków zostanie przedstawiony w dokumentacji naboru, oraz planach działania w zakresie działań 7.1 i 7.2 RPO – Lubuskie 2020 po złożeniu deklaracji spełnienia kryteriów przez poszczególne jednostki.

Równocześnie IZ przedstawia  minimalną liczbę uczestników projektu w podziale na jednostki pomocy społecznej oraz etapy wdrażania tj. lata 2015-2018 i 2019 -2020. Na tej podstawie IZ wyliczyła wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020.

Podział środków OPS

Podział środków PCPR

Wskaźniki

IZ RPO dokonała aktualizacji danych dotyczących liczby ludności w gminach i powiatach Województwa Lubuskiego

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Adam Szreder
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
Strona współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Województwo Lubuskie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności MSWiA