Press Esc to close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
KONKURS EFS
 
Kolejne spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim
2016-02-05 | Drukuj
4 lutego 2016 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się jedno z cyklicznych spotkań dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020  w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkół Zawodowych, Organów Prowadzących Kształcenie Zawodowe oraz przedstawiciele rynku pracy.
Kolejne spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020
2016-01-11 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj

7 stycznia 2016 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020  w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkół Zawodowych, Organów Prowadzących Kształcenie Zawodowe, przedstawiciele lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas spotkania Dyrektor Departamentu EFS Pan Marek Kamiński omówił wstępną propozycję podziału środków finansowych, wg utworzonego algorytmu. W dalszej części Pan Marin Lesiewicz – pracownik Departamentu EFS zaprezentow etapy wypełniania Wniosku o Dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym 2020. Na zakończenie spotkania Dyrektor Marek Kamiński przypomniał o konieczności przygotowania kompleksowej diagnozy szkolnictwa zawodowego, która będzie warunkiem przystąpienia do projektu. Ustalono termin kolejnego spotkania na 4 lutego 2016 roku.

Wstępny algorytm podziału środków w ramach projektu

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Oferta współpracy w ramach projektu

 

 

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Magdalena Marciniak
Spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim
2015-12-04 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
3 grudnia 2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim - RPO Lubuskie 2020  w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szkół Zawodowych, Organów Prowadzących Kształcenie Zawodowe, przedstawiciele lokalnego i regionalnego rynku pracy, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kuratorium Oświaty. Podczas spotkania Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych omówiła zasady realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.3.1 (utworzenie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiatach), a przedstawiciele szkół wyższych Województwa Lubuskiego  przedstawili ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli. Ustalono termin kolejnego spotkania na 7 stycznia 2016 roku.

 
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Magdalena Marciniak
Podział środków na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim
2015-12-02 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj

Instytucja Zarządzająca przedstawia podział środków na poszczególne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Lubuskim. Przedstawione dane obliczone zostały na podstawie złożonych deklaracji PCPR spełnienia kryteriów premiujących dla działania 7.2 RPO – Lubuskie 2020 oraz zaktualizowanych wartości rzeczywistej liczby osób w wieku aktywności zawodowej 15-67 lat, objętych pomocą społecznej w powiecie dot. zamkniętego roku sprawozdawczego 2014, zgodnie z pismem 26 października 2015 r. o sygnaturze DFS.X.433.1.2015.EK.

Równocześnie IZ przedstawia  minimalną liczbę uczestników projektu w podziale na jednostki pomocy społecznej oraz etapy wdrażania tj. lata 2015-2018 i 2019 -2020. Na tej podstawie IZ wyliczyła wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020.

Algorytm podziału środków i wskaźników na poszczególne PCPR w Województwie Lubuskim - dane zaktualizowane

Algorytm OPS PCPR 

Wskaźniki do PD 7.1 i 7.2

Osoba, która odpowiada za treść informacji: Adam Szreder
Spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2015-11-19 | Drukuj
  Szanowni Państwo,
18 listopada 2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekt realizowany poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni wyższych wskazali możliwości współpracy w ramach projektu ze szkołami zawodowymi z województwa lubuskiego, m.in. poprzez organizowanie kursów przygotowawczych na studia, zajęć laboratoryjnych, kół i obozów naukowych, a także studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
Strona współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Województwo Lubuskie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności MSWiA