Press Esc to close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 
KONKURS EFS
 
Ponowna ocena projektu złożonego w konkursie zamkniętym Poddziałania 8.1.1 PO KL.
2014-08-26 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Szanowni Państwo
Prezentujemy wynik ponownej oceny projektu złożonego w konkursie zamkniętym Poddziałania 8.1.1 PO KL - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - w ramach posiedzenia KOP dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2013 rozpoczętego 27 stycznia 2014 roku - procedura odwoławcza.
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Łukasz Raubo
Lubuski Przedsiębiorca - sukces na rynku pracy.
2014-08-26 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lubuski Przedsiębiorca - sukces na rynku pracy", która rozpocznie się 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.
Celem spotkania będzie podsumowanie projektu „Lubuski Przedsiębiorca", realizowanego przez WUP w Zielonej Górze w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ukierunkowany został na promocję postaw przedsiębiorczych, umożliwiających mieszkańcom woj. lubuskiego założenie działalności gospodarczej i podjęcie samozatrudnienia. Głównymi narzędziami, jakie zastosowano w projekcie, było przyznanie dotacji na uruchomienie własnej firmy, a także udzielenie wsparcia finansowego i doradczego w początkowym okresie funkcjonowania nowego przedsiębiorstwa.
Stypendia dla 120 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z terenu Województwa Lubuskiego.
2014-08-26 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Zarząd województwa zatwierdził decyzję o dofinasowanie projektu systemowego w ramach, którego przewidziano dotacje na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Województwa Lubuskiego. Dofinansowaniem zostanie objętych 120 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z terenu Województwa Lubuskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Stanowisko IZ PO KL w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2.
2014-08-25 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Szanowni Państwo
Poniżej przedstawiamy stanowisko IZ PO KL w sprawie sytuacji ubezpieczeniowej osób kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 :
„Celem Działania 9.2 PO KL jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów grupę docelową Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego stanowią uczniowie oraz słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych ) oraz szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych). Oznacza to, że adresatem działań planowanych do wdrożenia w ramach projektów skierowanych do szkół zawodowych powinny być osoby, które posiadają status ucznia bądź słuchacza takiej szkoły. Tym samym grupą docelową ww. Działaniu mogą stanowić nie tylko osoby niepełnoletnie, ale również osoby, które ukończyły 18 rok życia, jednakże kontynuujące edukację na danym etapie edukacyjnym.
W związku z powyższym brak jest przesłanek do objęcia ubezpieczeniem społecznym osób niepełnoletnich i pełnoletnich kierowanych na staż w ramach Działania 9.2 PO KL.”
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Łukasz Raubo
Plan Działania dla Priorytetu IX PO KL na lata 2014 – 2015.
2014-08-08 | Osoba, która wprowadziła treść informacji: Krzysztof Krasowski | Drukuj
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziła zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX PO KL w województwie lubuskim. Zmiana obejmuje zwiększenie wysokości środków finansowych na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym oraz liczby oddziałów przedszkolnych, które zostaną objęte wsparciem.
Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Planu Działania na lata 2014 – 2015 dla Priorytetu IX PO KL.
 
Osoba, która odpowiada za treść informacji: Anna Stefanowicz
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10 »
Strona współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Województwo Lubuskie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Zielonej Górze Regionalny Ośrodek EFS w Gorzowie Wielkopolskim Lubuski Regionalny Program Operacyjny Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności MSWiA